Konstytucja jest ważna nie tylko dla firmy, ale też dla rodziny; „jest ładem, który porządkuje dotychczasowe życie”. Konstytucję najlepiej budować wtedy, kiedy firma jest pełna rozwoju, kiedy ma ugruntowaną pozycję na rynku i która myśli o tym, by trwać, by być długowieczną.

 


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy