Jest wielka różnica między zwykłą ciekawością a wścibstwem rzekł mistrz i opowiedział taką oto historię:

Na środku placu w pewnej wiosce leżał ogromny głaz. Przez wieki wiatr i deszcz wygładziły jego boki. Jak się jednak zdaje, kamień nie zawsze tam był – było na nim napisane:

„Kto mnie od spodu ujrzeć się stara,
Tego za wścibstwo nie minie kara.”

Jednemu mieszkańcowi wioski słowa te nie dawały spokoju, nie dawały w nocy spać. Myślał, że pod tym kamieniem ukryty jest skarb, albo wejście do pełnej tajemnic jaskini. Rozpowiadał więc wszystkim o swoich przypuszczeniach i coraz więcej ludzi zaczynało myśleć podobnie. Wreszcie rada wioski postanowiła ten głaz odwrócić.
Łatwo powiedzieć , trudno uczynić! Chłopi zamiast zająć się pracą w polu i gospodarstwie, oddali się dyskusjom, jak go przetoczyć. Nadszedł czas orki – oni rozważali podmycie głazu. W porze siewu doszli do wniosku , że kamień trzeba podkopać. A kiedy powinni byli zająć się zbiorem owoców w sadzie, rozprawiali o przeciągnięciu go za pomocą liny. Uznali w końcu , że to będzie najlepszy sposób. Obwiązali oporny głaz i poczęli wytężać siły, aż wreszcie kamień się obrócił i ukazał swą spodnią stronę. W miejscu gdzie leżał nie było skarbu ani tajemnego wejścia do jaskini, za to na niewidocznej dotąd stronie powierzchni znajdował się drugi wierszyk:

„Jak to przyjemnie choćby raz w roku
Poleżeć sobie na drugim boku!”

Mieszkańcy wioski pojęli ze wstydem, że nie tylko narazili się na kpinę, ale na dodatek czekają ich ciężkie czasy, gdyż zaniedbali swoje pola, sady i zwierzęta.


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy