Metodologia Wsparcia okładka„Badanie firm rodzinnych” zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1.3).

Raport z badania jest częścią pilotażowego projektu szkoleniowo – doradczego dedykowanego firmom rodzinnym i realizowanego  we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. W ramach projektu eksperci przedsiębiorczości rodzinnej, w tym dr Adrianna Lewandowska, prowadzili warsztaty i doradztwo z firmami rodzinnymi.

Celem badania było dostarczenie informacji na temat potrzeb i problemów firm rodzinnych, aby zaprojektować usługi szkoleniowo-doradcze oraz dostarczyć wiarygodnych danych na temat udział firm rodzinnych w sektorze MMSP oraz ich charakterystyki na tle firm nierodzinnych.

Pobierz raport na: http://www.ibrpolska.pl/bazawiedzy/raport-koncowy-badanie-firm-rodzinnych/

Czytaj więcej na stronie PARP: http://badania.parp.gov.pl/index/more/23088


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy