Baza wiedzy - Firmy rodzinne w Polsce

Konflikt międzykulturowy jako forma zaburzonej komunikacji

18 maja, 2015 r.

Komunikacja międzykulturowa, podobnie jak inne formy porozumiewania się występuje w różnym natężeniu i klimacie. Każda grupa ma swoistą kulturę, której zadaniem jest podtrzymywanie jej spójności, a która też stanowi podstawę tożsamości zbiorowej. Tożsamość zbiorowa kształtuje uczucia i wartości związane z poczuciem ciągłości międzypokoleniowej, pamięcią przeszłości i wyobrażeniem wspólnego przeznaczenia.

Czytaj więcej... »

Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych

4 maja, 2015 r.

Celem autorek było wskazanie na specyfikę działania takich „mikroorganizmów” rynkowych oraz identyfikacja cech podnoszących konkurencyjność takich przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych.

Czytaj więcej... »

Komunikacja rodziny i przedsiębiorstwa w mikrofirmach rodzinnych

4 maja, 2015 r.

Komunikacja odgrywa jedną z ważniejszych ról w realizacji celów przedsiębiorstwa. Rozwój technologii przesyłania informacji, dostęp do coraz bardziej wyrafinowanych komunikatorów pozwalających na kontakt „face to face”, niezależnie od odległości nie obniżył, ba podniósł rangę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie.

Czytaj więcej... »

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy