Baza wiedzy - Firmy rodzinne w Polsce

Podejmowanie decyzji w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych

29 kwietnia, 2015 r.

W artykule przedstawiono problematykę podejmowania decyzji w ujęciu procesowym. Przedstawiono autorski model podejmowania decyzji oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych nad przebiegiem procesu decyzyjnego w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych.

Czytaj więcej... »

Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne w Wielkopolsce (2008-2010)

28 kwietnia, 2015 r.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty działalności mikroprzedsiębiorstw w Wielkopolsce. Na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych dokonano analizy struktury mikroprzedsiębiorstw jej bieżącej działalności rynkowej i organizacyjnej, wybieranych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, planów i form realizowania inwestycji, występowania konfliktów oraz wykorzystania wiedzy w zarządzaniu firmą.

Czytaj więcej... »

Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych

27 kwietnia, 2015 r.

Poczucie bezpieczeństwa społecznego w przedsiębiorstwie jest związane z aspektami społecznej odpowiedzialności. W literaturze znaleźć można wiele definicji społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (z ang. Corporate Social Responsibility).

Czytaj więcej... »

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy