Artykuł dr Ewy Więcek-Janki, Eksperta Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz dr inż. Agnieszka Kujawińska, Politechnika Poznańska.

Komunikacja odgrywa jedną z ważniejszych ról w realizacji celów przedsiębiorstwa.
Rozwój technologii przesyłania informacji, dostęp do coraz bardziej wyrafinowanych
komunikatorów pozwalających na kontakt „face to face”, niezależnie od odległości nie
obniżył, ba podniósł rangę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie. Jeżeli
założymy, że personel kończąc pracę, zmienia środowisko pracy na rodzinę, znajomych i
tam może często odreagować problemy i konflikty, to należy zastanowić się co w tej
sytuacji robią pracownicy firm rodzinnych zwłaszcza tych najmniejszych, zatrudniających
do 10 osób. Takie osoby stanowią najczęściej jedno środowisko zarówno pracy, rodziny
jak i towarzyskie. Jak zatem wygląda komunikacja na gruncie zawodowym i rodzinnym?,
jaki styl kierowania wybierają właściciele i menedżerowie?, i jak w końcu wpływa to na
kondycję firmy.

Więcej w Bazie Wiedzy Instytutu Biznesu Rodzinnego


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy