Artykuł dr Ewy Więcek-Janki, Eksperta Instytutu Biznesu Rodzinnego

Komunikacja międzykulturowa, podobnie jak inne formy porozumiewania się występuje w różnym natężeniu i klimacie. Każda grupa ma swoistą kulturę, której zadaniem jest podtrzymywanie jej spójności, a która też stanowi podstawę tożsamości zbiorowej. Tożsamość zbiorowa kształtuje uczucia i wartości związane z poczuciem ciągłości międzypokoleniowej, pamięcią przeszłości i wyobrażeniem wspólnego przeznaczenia. Tak rozumiana kultura, będąc wynikiem tożsamości zbiorowej, jest też czynnikiem różnicującym grupy i źródłem odmienności, a specyficzną jej formą jest konflikt.

Więcej w Bazie Wiedzy Instytutu Biznesu Rodzinnego


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy