Artykuł dr Ewy Więcek-Janki, Eksperta Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz dr inż. Agnieszka Kujawińska, Politechnika Poznańska.

W opracowaniu przedstawiono wybrane przykłady badań firm rodzinnych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Autorki zaprezentowały własną metodykę badań wraz z analizą wyników obszarów zarządzania przeprowadzoną w 120 mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych z wielkopolskiego rynku. Celem autorek było wskazanie na specyfikę działania takich „mikroorganizmów” rynkowych oraz identyfikacja cech podnoszących konkurencyjność takich przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych.

Więcej w Bazie Wiedzy Instytutu Biznesu Rodzinnego


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy