W Lewandowska i Partnerzy sukcesję definiujemy jako dynamiczny proces zachodzący między dwiema generacjami, którego celem jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesu.

Pierwszym wyzwaniem jest znalezienie kompetentnego sukcesora, dokonanie podziału majątku niewywołującego konfliktów w rodzinie, zapewnienie bezpiecznej przyszłości nestorowi, wyznaczenie prawidłowego kierunku zmian, ustalenie sposobu i terminu przekazania informacji o sukcesji, analiza wpływu tej decyzji na interesariuszy… a to dopiero początek długiej drogi do efektywnej sukcesji! Średni okres dobrze przeprowadzonego procesu sukcesji to… 7 lat! W firmie Lewandowska i Partnerzy okres ten dzielimy na 7 kroków. Warto sprawdzić, na którym etapie jesteś.

Firmy, które charakteryzują się najdłuższą tradycją uzupełnioną o długookresowe dobre wyniki działania, przygotowują się starannie do przeprowadzenia skutecznej sukcesji.

Cel: Audyt sytuacji sukcesyjnej (wiedza, wartości, władza, własność) wraz z rekomendacjami do dalszych działań

Zobacz także:

Mentoring dla właściciela

Strategie rozwoju firm

Budowanie autorytetu sukcesora

Konstytucje firm rodzinnych

Nasza oferta

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy