Kody wartości

(realizujemy jako Lider Merytoryczny od listopada 2012 roku)

Projekt „Kody wartości – efektywLogo Kody Wartościna sukcesja w firmach rodzinnych” złożony w konkursie „Rozwiązania jutra w HR” uzyskał dofinansowanie PARP. Widząc potrzebę stworzenia narzędzi wspierających sukcesję w polskich firmach rodzinnych,Loża Dyskusyjna Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami przygotowaliśmy interdyscyplinarny projekt, aby opracować unikatową metodykę zarządzania zmianą sukcesyjną, która w skuteczny i optymalny sposób pozwoli na przeprowadzenie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem specyfiki i oczekiwań polskich firm rodzinnych. Jesteśmy przekonani, że sukcesja zależy w głównej mierze od ludzi i relacji między nimi, a kluczem do niej jest przekazanie wartości w taki sposób, żeby firma mogła dalej się rozwijać.

Więcej: www.sukcesja.org.pl oraz www.kodywartosci.pl.

Kody wartości

Kody wartości

Kody wartości

Firmy Rodzinne 2

(realizujemy od stycznia 2014 roku)

Firmy Rodzinne 2 to druga wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, mająca na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych sektora MMSP – specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym, co biznesowe. Projekt FR2 składa się z takich elementów, jak: szkolenia i doradztwo, studia podyplomowe, warsztaty, spotkania mentoringowe.

Warsztaty firmy rodzinne

Warsztaty firmy rodzinne

Warsztaty firmy rodzinne

Firmy Rodzinne

(realizowaliśmy w latach 2009 – 2011)

Program szkoleniowo – doradczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych adresowany do kadry managerskiej przedsiębiorstw rodzinnych. Program dotyczył specyfiki kultury organizacyjnej i problemów przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie ludzie żyją i pracują razem, połączeni więzami głębszymi niż relacje biznesowe.

Instrument Szybkiego Reagowania

(realizujemy od roku 2013)

Projekt strategiczny dla MSSP realizowany na zlecenie WYG Consulting obejmujący 4 etapy działań wspierających przedsiębiorstwa i pracowników: identyfikacja zagrożenia w oparciu o analizę oznak wskazujących, że w najbliższej przyszłości firma może mieć kłopoty na rynku; opracowanie diagnozy stanu rzeczy, np. przyczyn występujących problemów w firmie, przewidywane skutki braku reakcji na pojawiające się problemy; kompleksowa analiza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju w przedsiębiorstwie. Pozwoli on (PR) na wyznaczenie kierunku działań naprawczych lub rozwojowych; wdrożenie i realizacja Planu Rozwoju.

Moje Apteki: Misja i Biznes

(realizowaliśmy w latach 2013 -2014)

Szkoleniowo – doradczy projekt rozwojowy przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników aptek (techników farmacji). Realizowane przez nas obszary to audyt strategiczny, planowanie i wdrażanie strategii oraz zarządzanie zmianą.

Moja apteka

Moja apteka

Planowanie strategiczne

(realizowaliśmy w roku 2012)

Projekt strategiczny dla kadry managerskiej oraz pracowników przedsiębiorstw z sektora MMSP. Tematy szkoleń oraz doradztwa realizowanych przez naszych ekspertów obejmowały: wstęp do formułowania strategii przedsiębiorstwa (podstawowe pojęcia, analiza otoczenia i organizacji, techniki analizy strategicznej, rozwój kompetencji strategicznych), opracowanie strategii przedsiębiorstwa (definiowanie domeny strategicznej, formułowanie celów i funkcjonalnych programów działania) oraz wdrażanie strategii i badania efektów jej wdrożenia (zarządzanie portfelem projektów, zintegrowana karta wyników, controlling realizacji strategii).

Business Transfer Program II

(realizowaliśmy w 2012 roku)

Projekt realizowany na podstawie poprzedniego projektu Leonardo da Vinci Business Transfer Programme (BTP). W ramach projektu BTP został opracowany i skutecznie wdrożony system szkoleń metodą blended-learning oraz narzędzie skanujące online dla osób przekazujących i przejmujących firmy głownie w sektorze. Nasi eksperci prowadzili warsztaty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji i negocjacji oraz umiejętności miękkich.

MBA

Nasi eksperci prowadzą wykłady na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Do wykładanych przedmiotów należą np. zarządzanie strategiczne i biznes międzynarodowy.

Studia podyplomowe

Nasi eksperci są wykładowcami na studiach podyplomowych realizowanych przez Wyższe Szkoły Bankowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową i inne. Wykładane przedmioty dotyczą zarządzania strategicznego, warsztatów Balanced Scorecard, budowania autorytetu liderów, budowania zespołu

Warsztaty MBA

Warsztaty MBA

Ilustracja Strategia rozwoju firmy

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy