Rozpoczynając od oczekiwań właściciela poprzez określenie potrzeb firmy rodzinnej, w tym członków rodziny oraz kluczowych pracowników, budujemy proces strategiczny oparty na spójnych wartościach założyciela, biznesu i rodziny. Wypracowana w ten sposób strategia umożliwia nie tylko rozwój przedsiębiorstwa, ale i rodziny, wyzwala zaangażowanie, a realizacja jasno określonych celów buduje wizerunek silnej firmy i silnej rodziny biznesowej.

W zależności od modelu biznesowego i stopnia dywersyfikacji należy rozpatrzeć trzy strategiczne warianty:

  • wzrost wartości bieżącego biznesu (inwestycja, restrukturyzacja etc.)
  • wzrost wartości przez nowe biznesy (dywersyfikacja, inwestycja)
  • wzrost wartości przez oczyszczenie obecnego portfolio (restrukturyzacja)

Na warsztatach strategicznych dla członków rodziny oraz kadry managerskiej określamy:

  • wartości rodziny i właściciela; wizję i misję firmy
  • oczekiwania najważniejszych interesariuszy
  • model biznesowy zwiększający wartość biznesu w długiej perspektywie
  • kluczowe czynniki sukcesu warunkujące wypracowanie pozycji konkurencyjnej,
  • metodologię skutecznej realizację strategii (przełożenie strategii na działania)

Największym zasobem każdej firmy jest wiedza ludzi i pracowników zaangażowanych w firmę. To na niej opiera się proces kreowania strategii. Dlatego pracujemy WARSZTATOWO z właścicielami firm oraz ich bliskimi, a także z zespołami pracowników.

Cel: Opracowanie spójnej koncepcji rozwoju firmy opartej na wartościach rodziny biznesowej

Siedem praktyk najlepszych firm rodzinnych, które odnoszą sukces:
1. Wypracowanie konkretnej i przejrzystej wizji rozwoju opartej na systemie wartości.
2. Podejmowanie wyzwań związanych ze zmianą i ryzykiem dla promowania postaw przedsiębiorczych
3. Definiowanie strategii, o której się mówi, którą się regularnie weryfikuje, a w razie konieczności nawet całkowicie zmienia.
4. Stworzenie konkretnego podziału zakresów odpowiedzialności między pracownikami.
5. Stworzenie podstaw do dialogu, aktywnej i dwustronnej komunikacji wewnętrznej
6. Inspirowanie do tworzenia struktur zadaniowych opartych na samodzielnym działaniu.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej sukcesji.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu

z prowadzonych przez nas warsztatów strategicznych  TUTAJ

 

Zobacz także:

Mentoring dla właściciela

Procesy sukcesji w firmach rodzinnych

Budowanie autorytetu sukcesora

Konstytucje firm rodzinnych

Nasza oferta

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy