Lewandowska i partnerzy

1 Filar

Mediacje Rodzinne

W sytuacji konfliktu w rodzinnym biznesie, relacje między członkami wbudowane są w system dynamiki rodziny i system biznesu. Czy da się te dwie części rozdzielić? Raczej nie… Przeplatają się wzajemnie, w konsekwencji stają się jednym tworem, który niestety może mieć charakter mocno destrukcyjny.

 

Firma z członkami rodziny tworzy inny poziom skomplikowania i tak już przecież skomplikowanego systemu. Bo przecież często jest tak, że członkowie rodziny, nie są w stanie wykonywać obowiązków na otrzymanej pozycji, albo w ogóle nie są zainteresowani wytyczonym dla nich planem. Spotykają się z wiarą lub niedowierzaniem zespołu firmy, że kandydat do roli zarządzania jest najlepszym wyborem. Może też pojawić się konflikt między rodzeństwem lub innymi członkami rodziny, nie wybranymi do roli lidera. To tylko niektóre problemy pojawiające się w rodzinnych przedsiębiorstwach.

Jak pomóc, gdy spór zaczyna nas przerastać, wymyka się spod kontroli? Zaczyna już żyć własnym życiem a to, co łączyło rodzinę do tej pory wydaje się już być niezauważalne?

Mediacja jest sposobem podejścia do rozwiązywania konfliktów w sporach rodzinnych, w tym sporów biznesowych.

Korzyści

Wypracowanie rozwiązań akceptowalnych przez wszystkie strony

Pomoc w znalezieniu wzajemnie akceptowalnego rozwiązania konfliktu

Zidentyfikowanie doświadczeń emocjonalnych

Dla kogo?

Dla kogo?

Mediacja jest dla tych osób, którym zależy na znalezieniu rozwiązania trudnej sytuacji w sposób pokojowy.

Dla tych, którym zależy na rozwiązaniu konfliktu, a nie ustalaniu kto ma rację, kto jest winny. Nie jest też dla tych, którzy chcą traktować spotkania mediacyjne, jako pole do rywalizacji, czy pokazania swojej wyższości.

Jest również dla tych, którzy mimo wielu zranień i doświadczeń są gotowi dostrzec potrzeby i racje drugiej strony. Jest to sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych dla tych, którzy potrafią skupić się na teraźniejszości i przyszłości (swojej, swoich dzieci, bliskich osób, współpracowników) po to, by znaleźć sposób na zapewnienie dalszych dobrych relacji.

Mediacja jest dla osób, którym satysfakcję daje samodzielne podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za swoje wybory.

Zdarza się jednak nierzadko, że osoby dotąd zależne, mało decyzyjne, pierwszy raz właśnie podczas spotkań mediacyjnych, zaczynają brać swoje życie we własne ręce.

Mediacja jest także dla osób, którym zależy na stosunkowo szybkim i mniej kosztownym rozwiązaniu konfliktowej sprawy (np. w porównaniu z procesem sądowym).

Mediacja jest szczególnie dobrym sposobem w rozwiązywaniu konfliktów, w których ważna jest marka i renoma firmy i takich, które muszą być szybko rozwiązane, aby nie zaburzać funkcjonowania firmy.

Proces

Indywidualne spotkania z mediatorem dla osób zaangażowanych w konflikt

Grupowe spotkania z mediatorem

Testymoniale

Lewandowska i Partnerzy

Jak rozwiązywać konflikty

Zobacz również

Audyt gotowości do sukcesji

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim stopniu jesteś przygotowany do zmiany sukcesyjnej

Harmonia w rodzinie

Zarządzanie konfliktem i mediacje rodzinne

Węzeł gordyjski

Zaplątane, nierozwiązane sytuacje, które wiążą udziałowców i przenoszą napięcia na rodzinę

Sukcesja

Zmiana pokoleniowa w biznesie rodzinnym

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.