Lewandowska i partnerzy

2 Filar

Bilans otwarcia

Jeśli jesteś sukcesorem firmy rodzinnej i nie masz 100% przekonania, czy chcesz przejąć firmę rodzinną, ta usługa jest dla Ciebie. Bilans otwarcia ma na celu identyfikację i ocenę kluczowych obszarów działalności firmy rodzinnej w celu dokładnego zrozumienia stanu, w jakim znajduje się biznes na dany moment (diagnoza potencjału), co ma ułatwić podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji dotyczącej zaangażowania się w proces sukcesji.

Korzyści

Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń przejmowanego biznesu, co od samego początku pozwoli Ci podejmować trafne decyzje oraz zdywersyfikować ryzyko

Ocena kondycji firmy w kluczowych obszary jej funkcjonowania, co w sytuacji podjęcia decyzji o sukcesji pozwala skupić dalsze działania na najbardziej istotnych kwestiach

Dla kogo?

 

Jesteś sukcesorem (sukcesorką), przed którym (którą) stoi decyzja o przejmowaniu, bądź nieprzejmowaniu firmy rodzinnej lub jeśli jesteś właścicielem, który chciałby przekazać firmę następnemu pokoleniu, ta usługa jest dedykowana dla Ciebie.

Proces

Analiza potencjału strategicznego, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń funkjonowania firmy rodzinnej

Analiza wybranych kwestii operacyjnych, kluczowych z punktu widzenia prowadzonej działalności (produkcja, usługi)

Analiza danych finansowych (bilans, rachunek wyników, cash flow)

Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i możliwości tworzenia wartości dodanej dla dalszego funkcjonowania firmy

Raport opisujący kluczowe obszary działalności firmy rodzinnej wraz z listą rekomendacji dla sukcesora w zakresie zidentyfikowanych mocnych i słabych stron firmy rodzinnej

Zobacz również

Wdrożenie projektów strategicznych

Wsparcie procesu wdrażania zmian startegicznych

Gambit królewski

Audyt strategiczny

Wyłanianie wartości

Zarządzanie przez wartości w firmie rodzinnej

Potencjał Rodzinnego Biznesu

Diagnoza kondycji biznesowej firmy rodzinnej

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.