Lewandowska i partnerzy

2 Filar

Wdrożenie projektów strategicznych

Strategia działa tylko wtedy, kiedy jest wdrożona...

 

Najważniejszym elementem życia strategii jest wdrożenie projektów strategicznych. Tylko poprzez wdrożenie projektów strategicznych firma przybliża się do realizacji nadrzędnego celu, który został określony w wizji firmy. Projekty zarządzane są przez wyznaczonych liderów, którzy pracują wspólnie z utworzonymi zespołami projektowymi. Problemem, który obserwujemy w większości firm wdrażających strategie, jest skupienie codziennej uwagi na działaniach operacyjnych oraz opór przed zmianą, co często prowadzi do braku koncentracji na realizacji celów strategicznych.

Wspólnym zadaniem pracowników firmy oraz eksperta jest skuteczne wdrożenie strategii w życie i realizacja celów w niej zapisanych.

Korzyści

Przeprowadzenie całości procesu wdrożeniowego we współpracy z liderami projektów

Bieżąca kontrola harmonogramów wdrożenia

Wsparcie merytoryczne liderów projektów

Reagowanie na pojawiające się zagrożenia wewnętrzne (organizacyjne) i zewnętrzne (rynkowe)

Raportowanie postępów do zarządu firmy

Dla kogo?

 

Wsparcie we wdrożeniu projektów strategicznych kierowane jest do zarządzający firmą oraz kierowników projektów. Ekspert spaja proces wdrożenia na linii między zarządem a liderami projektów. Stanowi również duże wsparcie dla zespołów projektowych w sytuacjach zatrzymania projektów czy natrafienia na blokady utrudniające dalsze prace. Dla płynności wdrożenia strategii bardzo ważny jest również proces kontroli koordynacji między projektami.

Proces

Spotkania robocze przeglądowe z wszystkimi kierownikami projektów – raz w miesiącu

Spotkania kwartalne przeglądowe z postępów prac wraz z zarządem – na koniec każdego kwartału

Konsultacje zdalne mailowe i telefoniczne - bez limitu

Interwencyjny udział w pracach zespołów projektowych w przypadku pojawienia się trudności  – 2 dni w kwartale do wykorzystania

 

Aktywne wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami (formularze Excel)

Testymoniale

Lewandowska i Partnerzy

Konsekwentne wdrażanie strategii

Zobacz również

Pozyskiwanie finansowania

Wyceny, modele, biznesplany i analizy

Międzygeneracyjna strategia rozwoju

Projektowanie międzypokoleniowej strategii rozwoju firmy

Gambit królewski

Audyt strategiczny

Doradztwo transakcyjne

Rozwój poprzez przejęcie

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.