Lewandowska i partnerzy

3 Filar

Jeżeli nie sukcesja wewnątrzrodzinna… to co?

Wybór odpowiedniego wariantu sukcesyjnego przy równoczesnej chęci zachowania „poczucia sprawiedliwości i harmonii” w rodzinie, może być trudny.

Czy warto wybrać kompetentnego czy raczej chętnego do przejęcia firmy sukcesora z rodziny? Czy wprowadzenie firmy na giełdę zaspokoi potrzeby firmy i rodziny? A może nie warto od razu przeganiać z batem poważnie zainteresowanych kupnem firmy inwestorów...?

Korzyści

Dowiesz, się jakie są światowe trendy sukcesyjne i czy przekazanie sterów następnemu pokoleniu jest naprawdę najczęściej wybieraną opcją sukcesyjną

Szeroko spojrzysz na temat sukcesji i poznasz wiele możliwych wariantów sukcesyjnych przekazywania własności i władzy, np. MBO (management buy out)

Przeanalizujesz, jakie są korzyści i ryzyka związane z różnymi wariantami sukcesyjnymi

Zastanowisz się nad decyzją o wariancie sukcesyjnym: komu przekazać władzę a komu własność?

Dla kogo?

 

Doradztwo z zakresie wariantów sukcesyjnych adresowane jest w pierwszej kolejności do nestorów: tych właścicieli firm, którzy mają największe udziały. W drugiej kolejności z wariantami sukcesyjnymi powinni zainteresować się udziałowcy mniejszościowi oraz najważniejsze osoby z rodziny, którzy mają wpływ na wizję rodziny i wizję firmy.

Proces

Rozpoczynając od uświadomienia właścicielom firm, jak szerokie spektrum opcji sukcesyjnych mają do wyboru, analizujemy i indywidualnie dobieramy wariant sukcesyjny, który najlepiej odzwierciedla:

  • wizję nestora dotyczącą firmy oraz rodziny
  • wartości rodzinne i oczekiwania rodziny wobec firmy
  • plany poszczególnych członków rodziny
  • profil sukcesora
  • finanse poszczególnych członków rodziny

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu finansowania sukcesji oraz przygotowanie planów na każdy z etapów przekazywania władzy i własności.

Testymoniale

Lewandowska i Partnerzy

Manager zewnętrzny w firmie rodzinnej

Lewandowska i Partnerzy

Czy manager zewnętrzny to dobre rozwiązanie

Zobacz również

Audyt gotowości do sukcesji

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim stopniu jesteś przygotowany do zmiany sukcesyjnej

Doradztwo transakcyjne

Rozwój poprzez przejęcie

Pozyskiwanie finansowania

Wyceny, modele, biznesplany i analizy

Potencjał Rodzinnego Biznesu

Diagnoza kondycji biznesowej firmy rodzinnej

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.