Lewandowska i partnerzy

4 Filar

Family Office

W wyniku połączenia umiejętności z obszaru zarządzania, finansów, podatków i prawa powstała usługa Family Office, która charakteryzuje się kompleksowym podejściem do zarządzania majątkiem i biznesem. W ramach usługi szczególny nacisk kładziony jest na zapewnienie optymalnego poziomu sprawozdawczości, nadzoru właścicielskiego oraz zagadnień księgowych i podatkowych.

Zakres usług obejmuje między innymi:

  • profesjonalne zarządzanie majątkiem - w tym ewidencja, inwentaryzacja oraz ochrona majątku rozumianego jako wszystkie formy aktywów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa,
  • kompleksowe zarządzanie inwestycjami - w tym wsparcie w procesie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa,
  • bieżąca sprawozdawczość i nadzór właścicielski - w tym analizy i raporty.

Korzyści

Odpowiedź na brak zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji projektów inwestycyjnych (brak konieczności rekrutowania i zatrudniania na stałe doświadczonych specjalistów)

Właściwe planowanie i efektywne wykorzystanie zasobów w projektach inwestycyjnych

Bezpieczeństwo majątku

Dodatkowe ekspertyzy sporządzane przez specjalistów z wielu branż

Informacje finansowe wykraczająca zakresem poza tradycyjne sprawozdania finansowe

Ustrukturyzowane dane i wnioski pozwalające na podejmowanie kluczowych decyzji

Dla kogo?

 

Usługa powstała z myślą o właścicielach firm rodzinnych, którzy chcieliby podjąć się realizacji projektów inwestycyjnych czy rozwojowych. Dedykowana jest również właścicielom, którzy pragną uzyskać informacje finansowe wykraczające zakresem poza sprawozdania finansowe.

Proces

Proces dla projektu inwestycyjnego

Analiza

Definiowanie celów projektów i jego zakresu.

Tworzenie harmonogramu działań i budżetów oraz nadzór nad ich realizacją

Zarządzanie projektem

Identyfikowanie i bieżące zarządzanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu.

Zarządzanie zespołem projektowym.

Identyfikacja ryzyk projektu i przygotowanie programu zarządzania ryzykami projektu

Implementacja

Ustanowienie i kierowanie pracami komitetu inwestycyjnego.

Raportowanie do komitetu sterującego.

Proces wdrażania zewnętrznego nadzoru właścicielskiego

Analiza

Analiza specyfiki przedsiębiorstwa.

Uzyskanie wiarygodnych informacji o funkcjonującym przedsięsbiorstwie

Raportowanie

Optymalizacja systemu sprawozdawczości

Powstanie raportu zarządczego

Kompleksowa analiza raportu

Implementacja

Wzrost decyzyjności Zarządu i Właścicieli

Więcej

Jak osiągamy dany produkt?

Doświadczone zespoły projektowe działają w oparciu o sprawdzone, opisane powyżej, schematy działań. W każdy projekt zaangażowani są ponadto specjaliści i partnerzy z różnych branż, którzy zapewniają dostęp do dodatkowych ekspertyz i rozwiązań nawet dla niestandardowych projektów

Zobacz również

Doradztwo transakcyjne

Rozwój poprzez przejęcie

Fundacja rodzinna

Jak zabezpieczyć majątek i zapewnić jego kontynuację

Pozyskiwanie finansowania

Wyceny, modele, biznesplany i analizy

Finansowanie procesu sukcesji

Przejrzysty plan finansowania procesu zmiany pokoleniowej

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.