Lewandowska i partnerzy

4 Filar

Fundacja rodzinna

Właściciele firm rodzinnych, dla których kontynuacja dziedzictwa rodzinnego stanowi olbrzymią wartość, często zadają sobie pytanie, jak można zagwarantować ciągłość firmy na kolejne pokolenia. Podążając za tą wizją przetrwania zastanawiają się, jak zabezpieczyć majątek firmy tak, by jednocześnie i rodzina była zabezpieczona finansowo. Rozwiązaniem może być utworzenie fundacji rodzinnej, do której przeniesiony zostaje majątek. Fundacja rodzinna jest więc strukturą pośredniczącą pomiędzy rodziną i majątkiem, zaś statut fundacji jasno określa, kto z rodziny i w jaki sposób może czerpać korzyści finansowe z majątku fundacji.

Korzyści

Dogłębne zrozumienie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnych

Dobór odpowiednich rozwiązań prawnych w Polsce oraz na świecie

Opracowanie ładu fundacji opartego na indywidualnych potrzebach oraz powiązanie go z istniejącymi strukturami ładu firmy rodzinnej

Opracowanie założeń statutu fundacji, spójnych z konstytucją rodziny lub / i umowami udziałowców i wartościami udziałowców

W rezultacie zabezpieczenie majątku firmy przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowym rodziny

Dla kogo?

 

Doradztwo w zakresie fundacji rodzinnej jest produktem kierowanym do właścicieli firm, które mają złożoną strukturę biznesową, ponadto jest to produkt kierowany do rozrastających się rodzin biznesowych, które chcą zagwarantować harmonię rodziny na wiele dalszych pokoleń.

Proces

Doradztwo w zakresie fundacji rodzinnej prowadzone są w pierwszej kolejności z nestorami: właścicielami firmy o największych udziałach. Ważne jest jednak także to by w kolejnych etapach w proces zaangażować najważniejsze osoby z rodziny (t.j. innych udziałowców oraz przyszłych beneficjentów) oraz z firmy.

Rozpoczynając od oczekiwań nestorów poprzez określenie potrzeb szerszego grona rodziny, budujemy fundację opartą na przejrzystych, spójnych wartościach i zasadach. Pomocna w tym może być konstytucja rodziny, jeżeli taka istnieje. Wspólnie określamy:

  • wizję nestora dotyczącą firmy oraz rodziny
  • oczekiwania najważniejszych beneficjentów
  • model fundacji zabezpieczający majątek firmy w długiej perspektywie
  • sposoby zabezpieczenia majątku rodziny z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań beneficjentów
  • ład fundacji (tj. zarząd, nadzór itd.) oraz sposoby jej funkcjonowania
  • statut fundacji

Więcej

Co jest efektem końcowym procesu?

Efektem końcowym procesu jest statut fundacji rodzinnej zawierający m.in. opisany ład fundacji rodzinnej, sposób jej funkcjonowania, nadzór nad fundacją, prawa i obowiązki beneficjentów itp.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie fundacji lub spisanie dokumentów, które fundację powołają do życia w przyszłości.

Zobacz również

Doradztwo transakcyjne

Rozwój poprzez przejęcie

Pozyskiwanie finansowania

Wyceny, modele, biznesplany i analizy

Family Office

Zintegrowane wsparcie biznesowe i nadzór właścicielski

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.