Lewandowska i partnerzy

4 Filar

Pozyskiwanie finansowania

Świadomość wartości firmy to niezwykle istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. Dopiero w oparciu o wiedzę na temat realnej wartości firmy, właściciele mogą skutecznie podejmować strategiczne decyzje. Ich konsekwencją bywa nierzadko, konieczność pozyskania nadzwyczajnych środków.

Wymagają tego chociażby transakcje kapitałowe, działanie rozwojowe, inwestycje, czy restrukturyzacje. Przedsiębiorcy, aby pozyskać finansowanie za pomocą banku, innej instytucji finansowej lub potencjalnego inwestora podejmują wysoce sformalizowane działania.

Zakres usług obejmuje między innymi:

 

 • wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania,
 • projektowanie rozwiązań reorganizacyjnych,
 • wycenę przedsiębiorstwa i składników jego majątku,
 • modelowanie finansowe i budżetowanie,
 • przygotowywanie biznesplanów, analiz finansowych i analiz rynkowych.

Korzyści

Poznanie wartości firmy i składników jej majątku

Odpowiedź na wymagania formalne ze strony banków, instytucji finansowych czy potencjalnych inwestorów (biznesplany i modele finansowe)

Kompleksowa analiza biznesowo-finansowa planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem jego opłacalności

Ułatwione planowanie finansowe, bieżące monitorowanie i ocena inwestycji (modelowanie finansowe i budżetowanie)

Możliwość analizowania wpływu różnych scenariuszy na powodzenie inwestycji za pomocą elastycznego modelu finansowego, który pozwala na zmianę wartości kluczowych założeń i bieżące generowanie zaktualizowanych wyników

Dostarczanie informacji o zapotrzebowaniu na kapitał, wykorzystaniu mocy produkcyjnych i określenie obszarów do optymalizacji działalności

Przedstawienie kluczowych założeń modelu w postaci gotowego modelu analizowanego przez inwestorów rozważających zaangażowanie w dany projekt

Dostarczanie założeń biznesplanu na potrzeby działań restrukturyzacyjnych lub rozwojowych

Narzędzie do skutecznego monitoringu aktualnej sytuacji rynku

Dla kogo?

 

Produkt kierowany jest szczególnie do przedsiębiorców, którzy podejmują nowe projekty inwestycyjne, rozszerzają działalność o nowe, dotychczas nieposiadane produkty lub usługi, a także do firm prowadzących działania restrukturyzacyjne.

Proces

Wycena przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 1. Poznanie specyfiki danego przedsiębiorstwa
 2. Określenie celu wyceny
 3. Wybór metody wyceny przedsiębiorstwa (na podstawie analizy rynku oraz aktualnej sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu)
 4. Zebranie niezbędnych danych do wyceny przedsiębiorstwa
 5. Analiza otrzymanych danych oraz czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa
 6. Sporządzenie modelu wyceny zgodnie z wybraną metodą
 7. Prezentacja wyników i przekazanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa
Sporządzanie modelu finansowego
 1. Analiza otoczenia gospodarczego
 2. Analiza trendów i prognoz dla branży
 3. Weryfikacja założeń modelu
 4. Analiza czynników ryzyka
 5. Opracowanie prognoz finansowych
 6. Określenie głównych determinantów wpływających na generowane wyniki
 7. Oceny inwestycji pod kątem rentowności i opłacalności
 8. Analiza luki płynnościowej
 9. Monitoring inwestycji
Przygotowywanie biznesplanów
 1. Zapoznanie się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności
 2. Dostosowanie zakresu prac do danej branży oraz specyfiki projektu
 3. Ustalenie założeń biznesowych
 4. Skwantyfikowanie założeń biznesowych
 5. Przełożenie idei na liczby
 6. Zasymulowanie przyszłości przedsiębiorstwa

Więcej

jak osiągamy dany produkt?

Indywidualne i kompleksowe podejście do każdego projektu gwarantuje dogłębne zapoznanie się ze specyfiką danego przedsiębiorstwa oraz określenia celu jego wyceny lub wartości określonych projektów. Kolejnymi krokami są:

 • wybór odpowiednich metod,
 • dobór doświadczonego w danym zagadnieniu zespołu projektowego,
 • działania oparte na sprawdzonych procesach.

Szczególny nacisk kładziony jest również na elastyczność stosowanych narzędzi i dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta. Ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne podczas trwania inwestycji, konieczne jest bieżące aktualizowanie wartości kluczowych parametrów wejściowych, tak aby każdorazowo prezentować aktualne dane.

Zobacz również

Doradztwo transakcyjne

Rozwój poprzez przejęcie

Family Office

Zintegrowane wsparcie biznesowe i nadzór właścicielski

Fundacja rodzinna

Jak zabezpieczyć majątek i zapewnić jego kontynuację

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.