Lewandowska i partnerzy

Zespół

Codziennie mierzymy się z nowymi wyzwaniami stojącymi przed firmami rodzinnymi. 

Wierzymy, że dopiero komplementarne podejście do problemu może dawać wymierne efekty.

Dlatego w Lewandowska i Partnerzy stworzyliśmy zespół specjalistów wspierających Was nie tylko w budowaniu strategii biznesowych, ale także w rozwiązywaniu konfliktów, wspomaganiu komunikacji, określaniu długookresowych celów rozwoju i doradztwie prawnym.

Jesteśmy elastyczni, bo wiemy jak dynamicznym organizmem jest firma rodzinna.

Zespół

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy – powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach.

Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.

Więcej

Trener

Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (numer członkowski 77). Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu sukcesyjnego Business Transfer Programme, trener i doradca w projekcie Moje Apteki – Misja i Biznes. Członek International Family Enterprise Research Academy IFERA.

Działalność na uczelniach

Wykładowca warsztatów strategicznych na Polsko-Niemieckim Programie Master of Business Administration realizowanych we współpracy z UE Poznań, Europäische Wirtschaftschochschule oraz brytyjskiego programu MBA realizowanego przez UE Poznań i Nottingham Trent University. Certified NLP Master Coach & Certifies NLP Master Practicioner. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższych Szkół Bankowych.

Doświadczenia międzynarodowe

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein e.V., numer członkowski 6879) zrzeszającego ponad 8000 praktyków controllingu z kilkunastu krajów europejskich. Odpowiada za strategię kreowania rozwoju controllingu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej oraz za strategię internacjonalizacji stowarzyszenia.

Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Książki i publikacje

Autorka książek „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności” (razem z dr Jackiem Lipcem), „Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych”„Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej”  (wyd. Wolters Kluwer), „My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników”, „Strategiczna Karta Wyników. Pod presją czasu” (wyd. C.H.Beck), „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom” (wyd. IBR), współautorka publikacji: Praktyka zarządzania strategicznego, Zarządzanie w XXI w., Strategiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz innych licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości w firmach rodzinnych oraz zarządzania zmianą wykorzystywanych na kursach managerskich oraz programach MBA.

Łukasz Tylczyński Project manager

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert ds. Badań i Rozwoju oraz Public Relations Manager w Instytucie Biznesu Rodzinnego. Współorganizator Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych (www.kongresfirmrodzinnych.pl) oraz kongresu Next Generation (www.nextg.pl). Realizator największych polskich badań w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej. Autor licznych artykułów, raportów i publikacji w obszarze biznesu rodzinnego oraz twórca rankingów firm rodzinnych. Dziennikarz magazynu Family Business. Zarządzanie Firmą Rodzinną. Prelegent, organizator i moderator paneli dyskusyjnych oraz debat w obszarze family business. Realizuje projekty związane z popularyzacją przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i na świecie.

Więcej
 • opracowywanie i realizacja strategii w zakresie wizerunku firmy
 • planowanie działań z zakresu media relations 
 • organizacja konferencji prasowych

dr Herwig R. Friedag

Międzynarodowej klasy ekspert i doradca ds. zarządzania strategicznego. Jako niezależny konsultant, od lat współpracuje z dr Walterem Schmidtem w Herwig Friedag Consult. Specjalizuje się we wdrażaniu autorskiej metody zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard) w modelu europejskim. Od 20 lat wspiera właścicieli i managerów w kreowaniu długookresowych strategii rozwoju, buduje potencjał organizacyjny przedsiębiorstw, realizuje strategie rozwoju FR.

Więcej

W pracy wykorzystuje m.in. service design. Założyciel międzynarodowej Sieci Ekspertów ds. Strategii, autor koncepcji Balanced Scorecard w oparciu o budowanie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy, przez wiele lat zarządzał Komisją ds. Public Relations Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV. Specjalista ds. crosscultural management, Lider Europejskiej Grupy Roboczej ICV (analiza działalności i strategie rozwoju dla europejskich FR), autor licznych publikacji nt. wdrażania strategii BSC i zarządzania FR.

Wykładowca na Uniwersytetach w: Kaliningradzie, Budapeszcie, Ljubljanie, Bratysławie, Madrycie.

Projekty realizowane wspólnie:

 • Warsztaty budowania i wdrażania strategii rozwoju firm rodzinnych
 • Balaced Scorecard jako metoda tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Projekt sukcesyjny „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”

Zofia Skotnicka Asystent Zarządu

 • obsługa banku internetowego, regulowanie płatności
 • prowadzenie uproszczonej księgowości
 • koordynator spotkań warsztatowych dla firm rodzinnych
 • harmonogramowanie i budżetowanie projektów
 • tworzenie ofert dla Partnerów
 • koordynowanie prac projektowych
   
Więcej

Anna Włodarczyk Event manager

Główny Koordynator Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, Koordynator i Redaktor magazynu „FAMILY BUSINESS. Zarządzanie firmą rodzinną”, autor i redaktor artykułów, wywiadów, publikacji i raportów. Zaangażowana w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV jako Redaktor Międzynarodowy, odpowiedzialna za tłumaczenia i publikacje anglojęzyczne, członek zespołu ICV Public Relations / Neue Medien.

Więcej

Julia Tomaszewska Analityk biznesowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Biznes Międzynarodowy. Ukierunkowana na ludzi młoda profesjonalistka z pasją do projektowania usług, zarządzania międzykulturowego oraz psychologii zarządzania i organizacji. Od 2013 roku specjalizuje się w analizowaniu rynku, planowaniu strategii rozwoju i badaniach klientów.

Więcej
 • projektowanie strategii dla rodzinnych przedsiębiorstw
 • współpraca przy tworzeniu rozwiązań cyfrowych przeznaczonych dla właścicieli firm rodzinnych
 • opracowywanie programów edukacyjnych i osobistych dla przyszłych pokoleń członków rodziny
 • promowanie metody design thinking i narzędzi do projektowania usług w zarządzaniu rodzinnymi firmami

prof. Peter May

Założyciel i główny udziałowiec firm INTES Akademie oraz INTES Beratung, szeroko uznany autorytet z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. W swojej pracy korzysta z wielu nowoczesnych narzędzi dedykowanych FR, niejednokrotnie będąc sam ich autorem (jak np. Koncepcja INTES – integrierte Eigentumerstrategie). Założony przez niego INTES działa na rynku niemieckim od 1998 roku – była to 1. firma konsultingowa skupiająca się na obszarze doradztwa FR w Niemczech.  Zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla przedsiębiorstw rodzinnych z zakresu strategii właścicielskiej, biznesu i rodziny, sukcesji oraz sposobu finansowania biznesów rodzinnych.

Więcej

Współpracował z właścicielami największych firm rodzinnych i badaczami, aby stworzyć pierwszy na świecie Kodeks Zarządzania Firmami Rodzinnymi

Wykładowca uczelni niemieckich i szwajcarskich (Fachhochschule der Wirtschaft, Witten/Herdecke University, International Institute for Management Development), Profesor honorowy WHU i założyciel Instytutu Firm Rodzinnych – Otto Beisheim School of Management w Vallendar (nadzoruje badania i projekty prowadzone w ramach Instytutu – innowacje w FR, FR jako inwestorzy), prelegent i współorganizator konferencji Kampus dla FR w Vallendar. Aktywnie angażuje się w inicjatywy międzynarodowych instytutów/fundacji na rzecz FR (Brazylia, Szwajcaria, Austria, Polska, Wielka Brytania).

Projekty realizowane wspólnie:

 • procesy sukcesyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • projekt sukcesyjny „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”

dr Walter Schmidt

Ekspert w zakresie opracowywania i realizacji strategii – jako doradca przeprowadził wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach o również wielkości, należących do różnych branż.  

Wraz z Herwigiem R. Friedagiem praktyk o największym doświadczeniu z zakresu wdrażania strategii metodą Balanced Scorecard, opublikował bestsellery „Mój Balanced Scorecard” i „Balanced Scorecard” wydane w kilku językach – po polsku we współautorstwie z dr Adrianną Lewandowską.

Więcej

Wiedzę o rozwoju strategicznym przedsiębiorstw oraz znaczeniu controllingu wykorzystuje także angażując się społecznie, m.in. w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów – kilka lat jako Członek Zarządu, a dziś jako Executive Advisor. Założyciel koła eksperckiego „Start-up Controlling” – komórki ICV, która skupia się na rozwoju controllingu w start-upach.

Jakub Tomaszewski

Doradca w zakresie przygotowania i wdrażania systemów controllingu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach

Od 2009 roku w Hansgrohe, obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w HansgrohePolska. Pełni funkcję ControlleraRegionalnego Grupy dla Europy Środkowo Wschodniej w centrali HansgroheDE

Członek międzynarodowej grupy eksperckiej dotyczącej wdrażania innowacyjnych rozwiązań controllingowych 

Praktyczne międzynarodowe doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania zmianą

Zdobywał wiedzę w Controller Akademie w Niemczech

Studiował Finanse na Harvard University oraz zdobył tytuł Bachelorw DundeeBusiness School, UK

Więcej

Bogdan Koczorowski

Ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii w  przedsiębiorstwach, lider projektów strategicznych m.in. w mBanku, HDI Asekuracja, Poczta Polska, KRD BIG

Partner LP i ekspert IBR Polska

 • 28 letnie doświadczenie biznesowe w tym:
 • Prezes Zarządu TUW Pocztowe,
 • Prezes Zarządu Konzeption S.A.
 • Wiceprezes Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Dyrektor Sprzedaży mBank,
 • Dyrektor Sprzedaży w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
 • Dyrektor Rozwoju Biznesu w KRD  Biuro Informacji Gospodarczej
Więcej

Ukończył studia MBA Oxford Brookes University oraz posiada dyplom magistra zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Wyższej Szkoły Zarządzania POU w Warszawie

Kompetencje :

- budowa i wdrażanie strategii biznesowej w oparciu o BSC (Strategiczna Karta Wyników ),

- opracowywanie modeli biznesowych dla firm,

- budowa strategii zdobywania rynków zagranicznych,

- ekspert z zakresu procesów sukcesyjnych  w firmach rodzinnych,

- przeprowadzanie audytów strategicznych i działów handlowych,

 - umiejętność budowania efektywnych i nastawionych na realizację celów  zespołów sprzedażowych,

   - konstruowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych finansowych i               pozafinansowych,

  -  umiejętność szkolenia i treningu sprzedawców, budowa teamu szkoleniowego,

  -  duże doświadczenie w  operacyjnym zarządzaniu ogólnopolską siecią sprzedaży,

  -  budowanie sieci franczyzowych wraz z konstrukcją modelu franczyzowego,

 -  planowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacji sieci sprzedaży

-   wysokie umiejętności w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników,

-  otwartość na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań produktowych i dystrybucyjnych w tym uzyskiwanie synergii kanałów kanałów sprzedaży

Kluczową cechą jest  otwartość na ludzi i inicjatywy rozwojowe.

Sylwia Kowalenko

Mediator rodzinny, councellor, terapeuta systemowy, psycholog, prawnik. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi mediacje rodzinne z osobami i całymi rodzinami trwającymi w konflikcie, wykorzystuje wykształcenie prawnicze oraz psychologiczne w celu osiągnięcia lepszych efektów. W pracy posługuje się podejściem systemowym oraz koncepcją integratywną.

Więcej

Najczęściej pracuje z osobami doświadczającymi problemów w relacjach, przeżywającymi trudności emocjonalne, cierpiącymi z powodu objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspiera w poznawaniu siebie, rozumieniu własnych uwarunkowań i dokonywaniu zmian sprzyjających rozwojowi. Zajmuje się doradztwem personalnym.

Pobierz pl

Nowy plik do pobrania 1510053983

Wiesława Machalica

Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz trener I i II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, certyfikowany terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programowania (The American Society of NLP Bandler & Associates), socjoterapeuta. Sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. 

Więcej

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz ekspert projektów „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Ekspert, trener i doradca w projekcie Firmy Rodzinne i Firmy Rodzinne 2. Od dwudziestu dwóch lat dyrektorka innowacyjnej, specjalistycznej placówki dla rodzin – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Od 22 prowadzi czynną działalność szkoleniową. Całkowity staż pracy psychologicznej – 39 lat. Autorka wielu programów, cykli szkoleniowych, konferencji dla urzędników państwowych, psychologów, nauczycieli akademickich, trenerów, menadżerów, pracowników firm i przedsiębiorstw biznesowych, firm rodzinnych.

dr Alicja Hadryś-Nowak

Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Lethbridge University w Kanadzie.

Więcej

Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices. Doradza mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w tym przedsiębiorstwom rodzinnym z zakresie strategii rozwoju międzynarodowego, sukcesji oraz marketingu.
Obszar ekspertyzy: sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych, internacjonalizacja FR, ekspansja, manager zewnętrzny

Łukasz Martyniec

Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo. Od 2004 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji międzypokoleniowej oraz planowania spadkowego. 

Więcej

Współorganizował ok. 400 konferencji, seminariów oraz szkoleń dla biznesu, w których wzięło udział ponad 8.000 osób – w większości właścicieli firm z sektora MSP. Przeprowadził ok. 1000 spotkań konsultacyjnych w firmach rodzinnych. Uczestniczył w skonstruowaniu oraz wprowadzeniu w życie przeszło 250 Planów Sukcesji. Ekspert w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych: KW, Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych, FR2, 12-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji. W grupie ds. zmian w legislacji dotyczących sukcesji w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych, afiliowanym przy PARP.

dr Piotr Stobiecki

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z audytem oraz rynkiem kapitałowym. Inicjator i założyciel oraz Prezes Zarządu CMT Advisory, spółki świadczącej usługi m.in. dla firm rodzinnych, wyspecjalizowanej w doradztwie transakcyjnym, finansach przedsiębiorstw, doradztwie podatkowym oraz usługach nadzoru właścicielskiego.

Więcej

Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. doktor nauk ekonomicznych.

Obszar ekspertyzy:  doradztwo transakcyjne, audyt, rynek kapitałowy, wsparcie nadzoru właścicielskiego, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych

prof. dr hab. Maciej Stradomski

Doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszu typu private equity. Zainteresowanie firmami rodzinnymi miało swoje odzwierciedlenie w temacie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”.

Więcej

Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw i firm rodzinnych. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Obszar ekspertyzy: transakcje fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategie finansowe oraz nadzór właścicielski; projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw; fundusze typu private equity

Dariusz Szulc

Absolwent Thames Valley University w Londynie na wydziale zarządzania i marketingu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest również kulturoznawcą, absolwentem Polskiej Akademii Nauk. Posiada 20-letnią praktykę zawodową w korporacjach międzynarodowych, jednocześnie prowadząc własną firmę w zakresie marketingu, Public Relations oraz komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej.

Więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także w przemyśle, handlu, na rynku developerskim i usługach. Od 2005 roku prowadzi własną firmę ARTVENTURE w zakresie doradztwa biznesowego, marketingu, komunikacji i Public Relations.

Obszar ekspertyzy: doradca i mentor biznesu - tworzenie i rozwijanie działów marketingu i komunikacji, wdrażanie i realizacja autorskich projektów marketingowych.

dr inż. Ewa Więcek-Janka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stażystka dziewięciu staży zagranicznych na europejskich uczelniach. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki swoich badań zawarła w 76 publikacjach oraz referowała je na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Więcej

Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Produkcja, Ekonomia, Zarządzanie i Marketing, Jak to się robi w Wielkopolsce?”. Ekspert w zespole roboczym Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Parlamencie Europejskim, ds. opracowania jednolitego pojęcia przedsiębiorstwo rodzinne.

Obszar ekspertyzy: kompetencje sukcesorskie, konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną, wartości w zarządzaniu FR, komunikacja, zarządzanie wiedzą.

dr Marta Widz

Doradca i badacz firm rodzinnych. Doktor nauk ekonomicznych Centrum Biznesu Rodzinnego (Center for Family Business) na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH), międzynarodowego programu CEMS oraz London School of Economics and Political Science (LSE).
Pracownik naukowy Global Family Business Center (GFBC) w IMD w Lozannie w Szwajcarii. Ekspert w obszarze profesjonalizacji firm rodzinnych, ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego w Instytucie Biznesu Rodzinnego (IBR) w Poznaniu.

Więcej

Wykwalifikowany członek rad nadzorczych: szkolona w Swiss Board School w zakresie skutecznego zarządzania i nadzoru firm rodzinnych. Kwalifikacje do podjęcia mandatów w radach nadzorczych dzięki szkoleniom odbytym w Swiss Board School (SBS) of the International Center for Corporate Governance (ICCG) w zakresie skutecznego zarządzania i nadzoru firm rodzinnych. Członek Female Board Pool oraz Swiss Institute of Directors. Wykładowca akademicki na uniwersytetach w St.Gallen i Lozannie w Szwajcarii.

Obszar ekspertyzy: ład rodzinny i korporacyjny, fundacje i trusty

Popup content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet imperdiet ipsum. Quisque vel nisl velit. Vivamus rutrum lobortis varius. Nunc interdum justo vel lectus maximus venenatis. Fusce luctus mauris erat, sit amet malesuada ligula elementum non. Aliquam metus metus, euismod quis bibendum nec, ultrices et lectus.