Najwyższy czas, abyśmy z profesjonalizmem sfery zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem zajęli się kwestiami związanymi ze sferą właścicielską. Coraz częściej jak najbardziej realne okazują się scenariusze, w których sprawdza się, jak bardzo na losy firmy wpływają decyzje podejmowane w sferze właścicielskiej.

Pierwszym krokiem przed dokonaniem zmian w firmie jest określenie strategii właściciela. To etap wyznaczający kierunek przyszłych zmian zarówno w firmie, jak i poza nią. Pracę rozpoczynamy od spotkań doradczo – coachingowych z właścicielem, gdzie wspólnie definiujemy:

  • Audyt gotowości do przeprowadzenia sukcesji
  • Wartości właściciela wpływające na biznes
  • Wyjściową sytuację sukcesyjną
  • Potrzeby właściciela względem firmy
  • Potencjał sukcesyjny

Cel: Określenie, czy strategią właściciela jest budowa firmy wielopokoleniowej, a jeśli tak – to określenie punktu wyjścia do dalszych prac

Zobacz także:

Strategie rozwoju firm

Procesy sukcesji w firmach rodzinnych

Budowanie autorytetu sukcesora

Konstytucje firm rodzinnych

Nasza oferta

Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy