Prowadziliśmy warsztaty strategiczne dla firmy rodzinnej z sektora MSP.

Od zarania firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów elektroniczno – informatycznych i automatyki.

Największym zasobem każdej firmy jest wiedza ludzi i pracowników zaangażowanych w firmę. To na niej opiera się proces kreowania strategii. Dlatego pracujemy WARSZTATOWO z właścicielami firm oraz ich bliskimi, a także z zespołami pracowników.


Czy wiesz, że?

  • Prawie 90% ankietowanych z pokolenia sukcesorów uważa, że musi pracować ciężej aniżeli inni pracownicy firmy, aby udowodnić swoją wartość zarówno wśród współpracowników jak i klientów, a 59% uważa, że największym wyzwaniem jest zdobycie szacunku wśród współpracowników, pokazuje raport PwC oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Liczna grupa reprezentantów pokolenia sukcesorów, aby zbudować swoją wiarygodność, pracowało najpierw w innych firmach.

Aktualności

Partnerzy